Oscar Jonssons debattartikel i Di omnämns i Borås Tidning

Den 6 april skrev PJ Anders Linder en gästledare i Borås Tidning. PJ Anders argumenterar i artikeln för behovet av ökade anslag till försvaret och refererar till Oscar Jonssons, Carl Bergqvists, Annika Nordgren Christensens, Niklas Wiklunds och Johan Wiktorins debattartikel i Dagens industri.

Farhågorna, å sin sida, kommer av två saker: Dels att 1,5 procent inte täcker ”Försvarsmaktens faktiska behov för att kunna möta ett kraftigt försämrat omvärldsläge”, som fem tunga försvarsexperter konstaterade i Dagens industri häromdagen. Dels att det låter allt svajigare från regeringens håll, skriver PJ Anders.

Läs hela gästledaren här.