Pär Nyrén omnämns i Svenska Dagbladet

Den 13 juni omnämndes Frivärlds fellow Pär Nyrén i en ledare av Daniel Åkerman i Svenska Dagbladet. Texten betonade vikten av att ta det kinesiska säkerhetshotet på allvar.

Underrättelsehotet från Kinas kommunistparti ligger enligt Säkerhetspolisen nästan i nivå med hotet från Ryssland. Ändå är kunskapen generellt sett låg i Sverige. Det beror på att mycket av partiets underrättelsearbete sker genom ett stort nätverk av civila aktörer, den så kallade Enhetsfronten. 

Läs hela ledaren här.