Patrik Oksanen & Henrik Sundbom omnämns i Sydsvenskan

Den 7 februari publicerade Sydsvenskan en granskning av spridningen av felaktiga uppgifter kopplat till vaccinering. Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom har tidigare skrivit en rapport på ämnet, och denna refereras till i artikeln:

I mars publicerade Patrik Oksanen, journalist och författare som specialiserat sig på säkerhetspolitik och informationskrig, tillsammans med Henrik Sundbom en rapport om just desinformation kopplat till corona. Där konstaterar de att en rad olika aktörer – med olika intressen – tjänar på att sprida desinformation. De nämner Kina och Ryssland, som har sina skäl att etablera en egen bild av vad viruset är och kommer ifrån. För Kina handlar det om att tvätta bort bilden av att landet är pandemins ursprung. För Ryssland om att undergräva förtroende för myndigheter och institutioner i väst.

Men rapporten tar också upp kopplingarna till alternativmedicin och naturläkemedel. I det sammanhanget nämner författarna Facebook-grupper i både Sverige och USA som blandar tips på alternativ behandling mot sjukdomar med konspirationsteorier om till exempel läkemedelsindustrin. Där, menar de, finns ett ekonomiskt incitament – grupperna saluför produkter som bland annat påstås hjälpa mot corona.

Läs hela artikeln här.

Läs rapporten här.