Patrik Oksanen i ATL Lantbrukets Affärstidning

”Den som vill ha argument för en förbättrad försörjningsberedskap, stabil egen livsmedelsproduktion med ökad självförsörjningsgrad och en fungerande kedja från bonde till konsument behöver bara titta på kartan och lägga Natomedlemskapet till argumentationslistan. Svenskt jordbruk är en del av totalförsvaret och numera också en del av Nato.” – skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, om jordbruket i relation till Natomedlemskapet.

Läs artikeln här.