Patrik Oksanen i Hufvudstadsbladet

”[…] situationen kan liknas vid ett gisslan drama. Turkiet gör nu en good will gest och släpper en av två ur gissla.” – Skriver Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, om Turkiets agerande gentemot Finland i den svensk-finska NATO processen.

Läs hela Patriks analys här.