Patrik Oksanen i SR Studio Ett

Sveriges Radio kommer lägga ned ryska redaktionen igen. Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld kommenterar detta. På frågan om varför den ryska redaktionen är viktig att behålla svarar han, bland annat:

“Det är väldigt viktigt, det är viktigt av flera skäl. Ett skäl är att det är ett sätt att kommunicera med en del av befolkningen som är väldigt sårbar för rysk informationspåverkan. Det är också ett sätt att nå ryskspråkiga i vår närhet och även ytterst i Ryssland, med nyheter och vår oberoende journalistik som motvikt till den ryska propagandan.”

Lyssna här.