Patrik Oksanen intervjuad i svenska Yle Nyhetspodden

“TikTok samlar in data aggressivare från användarna än vad många andra gör, det i sin tur trappar ned till två olika problem. Det ena är den direkta möjligheten att inhämta information från användaren. Det andra är vilken data, generellt sett, som man samlar in och lär sig om befolkningen. Datan i sin tur, […] gör att det kinesiska kommunistpartiet kan veta mer om vad det finska folket tycker, känner, reagerar på än vad någon gör i Finland, vilket kan användas i ett påverkanssyfte.” säger Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, om riskerna med användning av TikTok.

Lyssna här.