Patrik Oksanen intervjuas i Europaportalen

Fyra svenska politiker i Europaparlamentets utrikesutskott, men sannolikt inga andra ledamöter, har fått varningsbrev från Kina efter att de givit sitt stöd till förslag om fördjupade relationer mellan EU och Taiwan. ​Det skriver Europaportalen och intervjuar med anledning av detta Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen.

– Beteendet är inte isolerat till bara Sverige, utan det är en del av en större global strategi. Sen att just Sverige sticker ut i det här tror jag kan förklaras med ambassadören och den linje han fört sedan han kom 2018, säger Patrik Oksanen.

Läs hela artikeln här.