Patrik Oksanen intervjuas i Hufvudstadsbladet

Ryssland har tydligt demonstrerat sin brist på respekt för staters suveränitet, säger Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, till Hufvudstadsbladet.

”Som icke-medlemmar av Nato löper Finland och Sverige risk att bli föremål för olika typer av åt-gärder som syftar till att markera avskräckning mot Nato. Samtidigt om-fattas man inte av artikel fem om gemensamma säkerhetsgarantier.”

Läs hela artikeln här.