Patrik Oksanen intervjuas i Life Science Sweden

Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen har blivit intervjuad i tidningen Life Science Sweden. Artikeln publicerades 22 januari och handlar om hur desinformationen har tagit fart under coronapandemin. Frivärlds rapport ”Informationspandemi – Desinformation i skuggan av Coronakrisen”, skriven av Patrik Oksanen och Henrik Sundbom, lyfts fram och Oksanen beskriver i intervjun hur desinformationen tar sig uttryck och vilka aktörer som ligger bakom:

Vi har ju sett en stor mängd desinformation som cirkulerar i Sverige liksom globalt. Den här infodemin är pådrivande av en rad olika aktörer som Ryssland och Kina. Den drivs även av ideologiska aktörer och aktörer som gör det av kommersiella skäl. Man kan tjäna pengar på att sälja olika mirakelprodukter men också annonsintäkter och andra intäkter som ökad webbtrafik genererar.

Läs hela artikeln här.