Patrik Oksanen intervjuas i SvD

Ett scenario som vi i Sverige är väldigt medvetna om, som används i övningsspel, är att Ryssland kan komma att agera som Mark Klamberg säger, fast längs hela ledningen. Och att man anser att man har ett legitimt säkerhetsintresse att skydda Nord Stream mot sabotage, säger Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld till SvD.

”Det innebär att vi kan se utökad rysk militär närvaro nära svenskt territorialvatten som en normalbild, samt att det kan bli aktiviteter som syftar till att störa sjöfarten.”

Läs hela artikeln här.