Patrik Oksanen intervjuas i The Sunday Times

Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen har blivit intervjuad i brittiska The Sunday Times. Den 24 januari publicerade tidningen en artikel om den svenska coronahanteringen och den senaste tidens spridning av desinformation kopplat till vaccinering, med kommentarer från Oksanen:

“We’re not a little happy country where there are no lies in the public sphere,” said Patrik Oksanen, a senior fellow at Stockholm Free World Forum, a think tank. “Sweden is a highly trusting country, but with disinformation it’s a global ecosystem. Sweden is not an exceptionalist country when it comes to disinformation.”

Läs hela artikeln här.