Patrik Oksanen intervjuas i VLT

Den 31 mars skriver Vestmanlands Läns Tidning om rättegången mot de tre män som misstänks för brott mot rikets säkerhet efter att ha delar uppgifter om militära skyddsobjekt på ett hemligt nätforum. I artikeln intervjuas Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen.

Det är inte meningen att de här uppgifterna ska spridas av obehöriga. Att samla lager på lager av information – känsliga uppgifter som blandas med öppna uppgifter och läggs ihop med hemliga uppgifter kan tillsammans ge en bild som skadar svenskt försvar. Det här beteendet är djup olyckligt.

Oksanen beskriver hur det är av stor betydelse att agera mot den här typen av informationsspridning, särskilt med tanke på omvärldsläget.

Vi är i ett nytt och försämrat säkerhetspolitiskt läge med fler hot mot Sverige. Ska vi få till en fungerande kultur kring vad som är skyddsvärt och inte, då kan vi inte ha sådana här företeelser. Det är olämpligt och olagligt och behöver beivras.

Läs hela artikeln här.