Patrik Oksanen intervjuvas i dansk media

Idag gav Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, sina kommenterar om Sveriges ansökan till NATO i danska Kristeligt Dagblad.

Du kan läsa hela artikeln här.