Patrik Oksanen medverkar i ISDP:s Nordic-Taiwan Forum

Den 30 mars deltog Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i ett panelsamtal hos ISDP:s Nordic-Taiwan Forum om desinformation. Oksanens anförande beskrev bland annat rysk och kinesisk påverkan mot Sverige.

Samtalet leddes av Dr. Che-Jen Wang från Institute for National Defense and Security Research i Taiwan. Deltog gjorde även Jussi Toivonen, kommunikationschef vid statsministerns kansli i Finland, Dr. Chin-Kuei Tsui vid National Chung Hsing University och Dr. Martti Kari vid universitetet i Jyväskylä, Finland.