Patrik Oksanen medverkar i Ledarredaktionen

Hur kan vi hantera kommunistpartiets påverkansförsök, och trots dem upprätthålla en fungerande relation med landet? Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen deltar i Svenska Dagbladets podcast ledarredaktionen, tillsammans med analytikern Edward Lucas, den tidigare ambassadören Lars Fredén och Kinakännaren Kristina Sandklef.

Lyssna på avsnittet här.