Patrik Oksanen medverkar i SVT

Den 17:e april medverkade Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i ett samtal i SVT Forum. Det handlade om falsk information som medvetet sprids under coronapandemin i ett politiskt eller ekonomiskt syfte.

Se hela avsnittet här.