Patrik Oksanen medverkar på Baltic Sea Region Forum 2023

”We are both prisoners of history that forms our perception, and both Sweden and Finland have history to fight against, when it comes to perception, grasping the new reality as members of an alliance.” – säger Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, i ett panelsamtal arrangerat av Baltic Sea Region Forum 2023, om likheter och skillnader i Sveriges och Finlands medlemskap i Nato.

Lyssna på panelsamtalet här.