Patrik Oksanen medverkar i SVT:s Utrikesbyrån

Den 7 oktober medverkade Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen på SVT:s program Utrikesbyrån. Tillsammans med Matti Sällberg och Tilde Lewin diskuterar Patrik Oksanen riskerna med ett potentiellt kinesiskt vaccin mot Covid-19 och de metoder Kina använder för att vinna vaccinracet.

Se hela sändningen här.