Patrik Oksanen och Henrik Sundbom omnämns i KKuriren

Den 24:e mars omnämndes Frivärlds senior fellows Patrik Oksanen och Henrik Sundbom i Alex Voronovs ledare i KKuriren. Den handlade om desinformation i skuggan av Coronakrisen, med anledning av Oksanens och Sundboms senaste rapport hos Frivärld.

De stora statliga desinformatörerna är Kina och Ryssland. Kinas propagandametoder är numera välbekanta i Sverige, på grund av konflikten mellan staterna i fråga om mänskliga rättigheter och särskilt övergreppet mot den svenske medborgaren och förläggaren Gui Minhai. 

Läs hela ledaren här.