Patrik Oksanen omnämns i Expressen

Den 20 juli omnämndes Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i en ledare av Linda Jerneck i Expressen. Texten handlade om det Rysk-ortodoxa Moskvapatriarkatet och hur det används som verktyg för att bedriva rysk utrikespolitik även i Sverige.

Den rysk-ortodoxa kyrkan är ett viktigt, utrikespolitiskt instrument för president Vladimir Putin. Trons utbredning används som en symbol för Rysslands intressesfär, och ”Russkij Mir” – den ryska världen – måste skyddas från depraverat inflytande från Väst. Det användes för att rättfärdiga den olagliga annekteringen av Krim 2014.

Läs hela ledaren här.