Patrik Oksanen omnämns i Gefle Dagblad

Den 9 september publicerade Gefle Dagblad en artikel om Kinesiska ambassadens attacker mot det offentliga samtalet i Sverige. Rapporten Kinas attacker för att tysta kritiker, skriven av Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen, utgör den bakgrund mot vilken GD annonserar att vi måste våga stå upp mot diktaturen Kina.

Vi kan inte låta ekonomiska villkor diktera villkoren för våra relationer med Kina. Kina arbetar långsiktigt mot att bli världens ledande stormakt och om vi blir än mer sammanknutna med ekonomiska band så kommer Kina att vara det land som drar i trådarna.

Läs hela artikeln här.