Patrik Oksanen omnämns i Hufvudstadsbladet

Den 8 april skrev Stefan Forss, försvars- och säkerhetspolitisk forskare, en insändare i finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet. Artikeln handlar om tendensen att ge efter för Putinregimens offerberättelser där USA, Nato och väst får rollen som syndabockar.

Forss lyfter fram en text av Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen som ett positivt exempel på ett synliggörande av detta fenomen.

Gemensamt för den brokiga skaran av kritiker är hur olidligt lätt det är för dem att ta till sig Putinregimens offerberättelse där USA, Nato och väst fått rollen som syndabockar. Patrik Oksanens I dag-kolumn (HBL 24.3) var välkommen, eftersom den klargjorde var dessa så kallade fredsvänner egentligen hör hemma.

Läs hela artikeln här.