Patrik Oksanen omnämns i Hufvudstadsbladet

Den 6 december publicerade finska Hufvudstadsbladet en artikel som uppmärksammar Patrik Oksanens, Frivärlds Senior Fellow, ledare i SvD om Finlands självständighetsdag.

Läs hela artikeln här.