Patrik Oksanen omnämns i Södermanlands Nyheter

Den 24 maj skriver Olof Jonmyren en ledare i Södermanlands Nyheter där han beskriver det uppmärksammade Sveriges Radio-fallet, där en reporter inlett en nära relation med ett bedömt hot mot rikets säkerhet, som ”mer än ett olycksfall i arbetet”.

Skyddet mot infiltration och insikterna om problemen har visat sig vara gravt undermåliga.

Vidare refererar han till Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen och hans kolumn i Svenska Dagbladet på samma ämne.

I Svenska Dagbladet fyller Patrik Oksanen ut den samhällspolitiska helhetsbilden på ett förtjänstfullt sätt (SvD 21/5). Den som lyckas med att infiltrera och påverka tunga medier kan göra stor skada för många, i ytterst känsliga lägen. SR behöver röja rent och säkra upp den egna organisationen, öppet och på allvar.

Läs hela artikeln här.