Patrik Oksanen skriver i ATL

När vi talar om att höja självförsörjningsgraden av livsmedel, från dagens cirka 50 procent till uppemot de 80 som LRF menar att Sverige kan nå, tar vi av någon anledning havsvägarna för givna. Det borde vi sluta upp med, skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i en krönika i ATL – Lantbrukets affärstidning.

Det är här som svensk marin förmåga blir avgörande för jordbruket i händelse av kris. Marinen, som nästa år fyller 500 år, har inte sedan Gustav Vasa handlade fartyg i Lübeck haft färre fartyg än i dag. Ska den viktigaste hamnen Göteborg kunna hållas öppen i krig så skulle marinen behöva lämna Östersjön, ett politiskt omöjligt val att överge Gotland och hela östkusten.

Läs hela krönikan här.