Patrik Oksanen skriver i ATL

Det är hög tid att även jordbruket tar cyberhoten på allvar. Det skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i en krönika i ATL – Lantbrukets affärstidning.

Digitaliseringen skapar alltså en sårbarhet både för den enskilda jordbrukaren, men även för hela det svenska samhället. Om vi jämför med situationen under Kalla kriget så är jordbruket ännu mer centraliserat där 16 000 heltidsbönder står för nästan all svensk matproduktion. Dessutom är det en digitaliserad kedja, allt från import av mineralgödsel till att maten finns i butiken, där varje störning kan få stora konsekvenser i alla led.

Läs hela krönikan här.