Patrik Oksanen skriver i BLT

Den 8 maj gjorde Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen debut på Blekinge Läns Tidnings ledarsida. Framöver kommer han månadsvis att skriva försvarskrönikor för tidningen och första texten handlar om behovet av stärkt försvarsförmåga till sjöss.

Med en snittålder på över 30 år kommer fartyg inom marinen att börja falla för åldersstrecket under kommande årtionde. Någon politisk plan för ersättning och tillväxt saknas.

Patrik Oksanen tar avstamp i det historiska dilemma som Sverige präglats av enda sedan Karl XI:s tid: att samtidigt skydda sjöfarten, skydda trupptransport och möta fienden.

350 år senare lider den svenska marinen av sviterna av en lång fred som skulle vara för evigt. Det mentala fredstillståndet har gjort att nya kölar inte sträckts på många år. Någon annan snabb och enkel lösning finns inte, samtidigt som behoven bara blir mer akut för varje år.

Framöver måste riksdagens partier prioritera förstärkningar av den marina förmågan, menar Oksanen.

Med en snittålder på över 30 år kommer fartyg att börja falla för åldersstrecket under kommande årtionde, någon politisk plan för ersättning och tillväxt saknas. I höstens Försvarsbeslut blev tillskottet minst sagt begränsat.

Dagens fyra ubåtar ska bli fem när en tredje ubåt av Gotlandsklass vidmakthålls. Visbykorvetterna ska få sitt efterlängtade robotluftvärn. Förberedelser för två nya korvetter inleds. En amfibiebataljon etableras i Göteborg.

Det är långt ifrån någon kraftsamling för att åtgärda decennier av underlåtenhet att säkra Sveriges sjöfartsberoende.

Läs hela artikeln här.