Patrik Oksanen skriver i EUobserver

Den 14 december skrev Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen en artikel i The EUobserver om hur Nato-debatten dykt upp igen i Sverige i och med Sverigedemokraternas positionsändring. Sverigedemokraterna stödjer nu idén att Sverige, likt Finland, öppet deklarerar att man kan tänka sig gå med i NATO – om omständigheterna skulle kräva det.

So hold your horses, Sweden is not applying to join Nato tomorrow – but the parliament might pressure the government to get the same bear-scarer as Finland. And that is something good in itself.

Läs hela artikeln på engelska här.