Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 7 december publicerade fPlus en artikel skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen. Trycket på Volkswagen och andra västerländska företag som är verksamma i Xinjiangprovinsen ökar. Kinas systematiska förtryck av den muslimska minoriteten i provinsen, med arbetsläger och ”omskolning”, som fått allt mer uppmärksamhet ökar det politiska priset, vilket leder till att företagsledare kommer behöva uppvisa diplomattalanger på världsklassnivå.

Västerländska företag verksamma i Kina kommer att uppleva en allt svårare balansgång mellan politiska krav från hemmamarknaderna när det gäller mänskliga rättigheter och avståndstagande från förtrycket, och kinesiska myndigheters krav på tystnad och samarbete. Det här samarbetet kan handla om allt från krav på att ha lokala partners som ger fordon till paramilitär polis som i fallet Volkswagen till att anpassa sig till det kinesiska sociala kredit-system och lämna ut uppgifter om arbetskraften från företaget.

Läs hela artikeln här.