Patrik Oksanen skriver i fPlus

Den 12 oktober skrev Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen en artikel i fPlus om kinesiska direktinvesteringar och säkerhetshoten dessa innebär.

Känslig personlig data, kritisk infrastruktur och ny teknik som hamnar i fel händer kan skada svensk och europeisk säkerhet, skriver fPlus nya säkerhetsanalytiker Patrik Oksanen. Nu visar en ny studie från Bertelsmann Stiftung i Tyskland att nästan hälften av Kinas direktinvesteringar i EU utgör en säkerhetsrisk. Det är en i raden av varningssignaler när det gäller bristande riskanalys vid affärer med Kina.

Läs hela artikeln här.