Patrik Oksanen skriver i Kristianstadsbladet

I den artikel Regeringen rustar inte upp så snabbt som den säger skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, ”Resultatet är att svensk upprustning försenas, igen, och det i ett läge när det säkerhetspolitiska läget försämras allt snabbare. Vi kan stå i en katastrofal säkerhetspolitisk situation i Europa om Donald Trump blir vald till USA:s president nästa år och genomför det han har talat om. Det riskerar att innebära slutet för Ukraina och att våra baltiska grannar står näst på tur.”

Läs artikeln här.