Patrik Oksanen skriver i Kristianstadsbladet

”Precis som vägen till ett återställt ryskt imperium går över Ukraina så går vägen mot Kinas mål över det demokratiska Taiwan. Frestelsen att tänka att tidpunkten kan vara inne för ett första steg kan inte uteslutas”, skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, i sin artikel Det är för mycket nu, på alla områden.

Artikeln kan läsas här.