Patrik Oksanen skriver i Kristianstadsbladet

“Men för Ryssland är historia säkerhetspolitikens kärna. I den nationella säkerhetsstrategin 2015 påpekas att ett hot mot Ryssland är ’försök att falsifiera rysk historia och världshistorien’. I normala länder är historia en vetenskaplig disciplin, men i Ryssland är det ett vapen för Kreml.” – skriver Patrik Oksanen, resident senior fellow Frivärld, om hur Kreml vrider och vänder på historien för att få den att legitimera dagens territoriella målsättningar.

Läs ledaren här.