Patrik Oksanen skriver i Smedjan

Svenskt välstånd bygger på exportindustris framgångar i världen. Samtidigt skulle Sverige svälta om vi inte kunde importera drivmedel, konstgödsel och livsmedel. Trots detta har Sverige inte tagit höjd för att skydda sina sjövägar i ett allt sämre säkerhetspolitiskt klimat. Det skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i en essä i Smedjan.

I en skarp situation kan Sveriges regering tvingas till politiska omöjliga val; ska Göteborgs hamn hållas öppen för import och export tvingas man lämna Östersjön tom. Det innebär ett från fastlandet avskuret Gotland och inga örlogsfartyg som kan möta ett fientligt landstingningsföretag till havs. Volymen är alltså för liten och uthålligheten för kort.

Läs hela essän här.