Patrik Oksanen skriver i Södermanlands Nyheter

Den 28 december publicerade SN en ledare skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen om orosmolnen kring världsläget som väntar efter pandemin. För Sverige och andra demokratier inom EU så är världsläget så pass bekymmersamt att det inte finns någon anledning att andas ut efter pandemiplågan. Då väntar andra, stora risker, skriver Oksanen.

Vi har ett kort fönster att hantera en lång rad omfattande problem. Även om det inrikespolitiska läget i USA gör att Bidens grund kommer att vara att skör så skapas möjligheter. USA kommer att återinträda i Pariasavtalet. Ett större engagemang från USA för att driva på omställningen till fossilfritt behövs för att vi ska ha en chans att klara oss från att kliva allt för mycket över 2 graders temperaturökning. Biden har också aviserat ett toppmöte för demokratier. Här behöver Europa förstå att man måste bidra med mycket mer för att försvara friheten i världen. 

Läs hela artikeln här.