Patrik Oksanen skriver i SvD

Idag skriver Patrik Oksanen, senior fellow på Frivärld, i SvD om Ukrainska ortodoxa kyrkan. ”Som lutheran har jag efter omkring ett halvt millennium en annan syn på reformationens effekter för Sverige. Jag ser framför allt betydelsen av att skilja på den religiösa och världsliga makten, samt att göra vägen till Gud mer tillgänglig för människorna.”

Läs hela Patriks inlägg här.