Patrik Oksanen skriver i SvD

Vad visste Putin? Den frågan ställer sig Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida den 27 maj. Efter flygkapningen över Belarus är det viktigt att kartlägga Putins roll i det hela, menar Oksanen.

Skulle budskapet nu bli att man som diktator kan komma undan med en flygplanskapning så sätter det en farlig standard för auktoritära regimer som vill komma åt något eller någon högt uppe i luften. En regimkritiker eller kanske någon att använda som gisslan. Konsekvenserna är oöverskådliga.

Det är därför Putins roll i kapningen är så viktig att kartlägga. Var Kreml initiativtagare? Bistod Ryssland med underrättelser? Deltog Ryssland i operationen?

Läs hela artikeln här.