Patrik Oksanen skriver i SvD

Den 6 december publicerade Svenska Dagbladet en artikel skriven av Frivärlds Senior Fellow Patrik Oksanen. Andra advent innebär två tända ljus, men hos många tänds ytterligare två ikväll. Ljusen är en symbol för Finlands självständighetsdag, en särskild dag för de 700 000 sverigefinländare som finns i Sverige. Våra länders långa gemensamma historia av vänskap under krig och fred har tagit sig en törn av Coronapandemin. Oksanen vill vända blad, och att 2021 bli året då Sverige och Finland genomför ett gemensamt regeringssammanträde för att till exempel förbättra färjetrafiken, öka utbyten för kultur, medier, företag och skolor samt planera för gemensamma övningar för statsledning och riksdag.

I dag samarbetar Sverige och Finland militärt närmare än tidigare. Under hösten har Sverige infört lagstiftning så att finsk trupp ska kunna verka i Sverige och det ska gå snabbare att skicka svenskar till Finland. Den gemensamma oron för det försämrade säkerhetsläget är pådrivande.

Läs hela artikeln här.