Patrik Oksanen skriver i Svenska Dagbladet

Litauen visar nu resten av västvärlden vad just viljan att leva och vara sig själv innebär. Sverige bör ge sitt helhjärtade stöd till Vilnius, skriver Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen i Svenska Dagbladet.

Litauen återfick sin självständighet för 30 år sedan efter en långvarig och modig frihetskamp. Trots en blodig halvsekellång ockupation och sviterna av sovjetsystemet så har Litauen klarat omvandlingen till en modern demokratisk stat. Erfarenheterna av förtryck har också gjort att Litauen förstått värdet av solidaritet med dem som kämpar för sin frihet från kommunistiska eller post-sovjetiska regimer.

Läs hela artikeln här.