Patrik Oksanen skriver i Axess

Den 7 september publicerade Forum Axess en artikel av Frivärlds senior fellow Patrik Oksanen om den liberala världsordningens historiska upptakt och framtida utmaningar. Freedom House konstaterar att demokratin globalt sett har backat sedan 2006. Krigsföring tar alltmer plats i en slags gråzon, rivaliserande stormakter befinner sig inte i regelrätt krig, men inte heller är relationerna dem emellan fredliga. Oksanen redogör för hur Sverige borde agera.

Den säkerhetspolitiska ordningen efter andra världskriget kan inte ersättas utan behöver försvaras på nya sätt, mer snabbfotat och dynamiskt, av demokratierna. Därför ”koalitioner av de villiga” ett sätt att både försvara systemet och samtidigt ha en plan B om det värsta inträffar. För Sveriges del behövs en politisk mobilisering, insikt och handlingskraft som ännu saknas. Det får inte dröja allt för länge, världen står inte stilla och väntar på svensk beslutskraft.

Läs hela artikeln här.