Säkerhetspolitiska reflektioner

Frivärlds säkerhetspolitiska konferens: Oscar Jonsson bloggar om konferensen och reflekterar kring väl valda citat. Publicerat den 2 maj.

Läs bloggen här.