Sänkta koldioxidutsläpp skyddar inte mot militära angrepp

Den 18 mars debatterar Frivärld försvarspolitik och den breddade säkerhetsagendan på biståndsdebatten.se. Stefan Olsson, chef för Frivärld och Sanna Moberg, praktikant, undrar hur meningsfullt det är att ha ett säkerhetsbegrepp som omfattar nästan vad som helst?

Läs artikeln här.