Stefan Fölster i Axess

Inför EU-valet i juni skriver Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, i Axess om vikten av ett starkt EU-samarbete som det bästa skyddet mot det som hotar oss. Bland annat skriver Fölster: ”Det finns goda skäl att vara misstänksam mot partier som motvilligt lyft upp internationell säkerhet som prioritet. Inför EU-valet bör man fråga sig: Vem har den bästa track record av att rösta för investeringar i säkerhet, robusta EU-institutioner, utvidgning av EU, en stark europeisk centralbank, svensk anslutning till euron samt en resultat- och tillväxtorientering av EU-politiken?”

Hela artikeln kan läsas här.