Stefan Fölster och Gunnar Hökmark i Di

Stefan Fölster, senior fellow Frivärld, skriver idag i Dagens Industri ihop med Gunnar Hökmark, ordförande Frivärld, med anledning av sin nya rapport ”Så kan EU få 10 år av supertillväxt”. De skriver bland annat: ”I en ny rapport från Frivärld framgår att den europeiska ekonomin har potential att lyftas med hela tio procentenheter utöver normal tillväxt under en tioårsperiod. Tillskottet motsvarar fem gånger så mycket som EU-länderna i dag satsar på försvaret och skulle förutom att säkra Ukraina täcka både klimatomställningen, välfärden och en rejäl försvarssatsning.”

Läs hela texten här.