Stefan Olsson skriver om nya JAS i Svensk tidskrift

Frivärlds chef Stefan Olsson skriver om den kommande satsningen på ett nytt svenskt stridsflygplan i Svensk tidskrift.

Nuvarande Jas är ett förstklassigt stridflygplan och nya Jas kommer att bli ännu bättre. Det är ingen tvekan om den saken. Inte heller ska vi förvägra vårt försvar det bästa flygplan vi har råd med. Men om Jas är ett industripolitiskt projekt snarare än ett försvarspolitiskt så måste vi erkänna att det är så. Nyproduktionen av Jas ska då inte ställas mot rimliga soldatlöner eller nya ubåtar. Den stora statliga subventionen till Saab, som det hela de facto är, bör då tas ur Näringsdepartemetets del av statsbudgeten.