Stefan Olsson skriver på Expressen debatt

Den 14 januari skriver Stefan Olsson, chef Frivärld, på Expressen debatt under rubriken ”Nato är elefanten i rummet på Folk och Försvar”.

”I dag är Östersjön ett fredligt hav. Trots det bör vi som bor här ta ansvar för vårt hörn av Europa och se till att det fortsätter att vara ett fredligt område genom att se till att det är väl försvarat. Alla länder utom ett omkring Östersjön är demokratier och vi borde därför tillsammans under ordnade förhållanden kunna skapa ett gemensamt och solidariskt försvarsförbund. Faktum är att ett sådant förbund redan finns. Det är Nato.” skriver Stefan Olsson.