The Economist uppmärksammar Frivärlds rapport

The Economist blogg Eastern approaches uppmärksammar den 4 december Frivärlds rapport Till bröders hjälp av Karlis Neretnieks.

Läs inlägget här.