Tidningen näringslivet skriver om Frivärlds konferens: ”Inre marknad, yttre allianser”

””Förstår vi att vi är i en kristid?”. Frågan lyftes av Håkan Jevrell, statssekreterare till bistånd- och utrikeshandelsminister Johan Forsell i samband med Frivärlds konferens ”Inre marknad, yttre allianser” förra veckan.”

Läs hela reportaget här.