Västervikstidningen skriver om Eli Göndörs rapport

”Är islam ett hinder för frihet? Med tanke på situationen i många länder där islam är flertalets religion är det legitimt att fråga huruvida det är något i islam som inskränker människors frihet”, skriver Bo Ture Larsson (SNB) i en ledarkolumn om Eli Göndörs Frivärld-rapport, i Västervikstidningen.

Läs hela artikeln här.